Rapport "Een zachte landing"

Praatplaat foto

 

Een zachte landing

Een essay over de zo wenselijke ontwikkeling en verspreiding van kennis, over anders samenwerken en organiseren bij woningcorporaties met hoge energieambities.

Het onderzoeksproject ‘de Kennisversnelling’ is een initiatief van een consortium
bestaande uit TNO, voorheen ECN,
en Nyenrode Business Universiteit, Vereniging De Stroomversnelling, ISSO en BOB.

Dit essay beoogt kennisorganisaties en partijen die een rol hebben in het innovatiesysteem gericht op de woningrenovatieopgave in Nederland te bereiken en versterken, door hen nieuwe inzichten over effectieve kennisdiffusiestrategieeën aan te reiken.

Krijg inzicht in

  • Hoe je kennis kunt laten landen voordat in de praktijk het probleem ervaren wordt.
  • Hoe bestuurders van corporaties een rols spelen bij het verspreiden van kennis.
  • Hoe kennisorganisatie kunnen inspelen op het laten landen van beschikbare kennis.
  • De rol van marktpartijen om kennis over samenwerken en organiseren te laten landen.