Financiële tool

Financiele tool beeld

Berekening verantwoorde financieringsruimte bij realisatie energiebesparing

De Financiële tool geeft inzicht in de doorwerking van de energiebesparing van de woning op de energielasten en een geobjectiveerde maat voor een verantwoorde hoogte van de financiering vanuit betaalbaarheid (hypotheek-equivalent van energiebesparing) en de economische waardeverandering.

De tool is gebaseerd op kennis en tools deels ontwikkeld op basis van eigen inzet van de auteurs en deels met steun van middelen vanuit het ministerie BZK via het programma Energiesprong en de Innovatieve Aanpakken van de VNG.

Gebruik de tool:

  • Om particulieren te informeren over de financiële mogelijkheden bij verduurzaming van de eigen woning
  • Zowel bij renovatie in 1 keer naar energieneutraal als bij energieneutraal in stappen

    De Financiële tool kan vrij gebruikt en gedeeld worden.

Download de Financiële tool