Handreiking Monitoring

Beeld Handreiking Monitoring

De mogelijkheden van energieprestatie monitoring

De Handreiking Monitoring van Stroomversnelling geeft corporatiemedewerkers een helder en breed beeld van wat er mogelijk is met monitoring. De handreiking is niet zozeer gericht op koplopers of IT-specialisten, maar met name bedoeld voor mensen die niet dagelijks met monitoring te maken hebben.

Op basis van praktijkervaringen wordt uitgelegd waar met monitoring nu staat.

Download de handreiking en ontdek wat monitoring kan betekenen voor:

  • het inzicht van bewoners
  • benchmarking
  • inzicht in technisch functioneren
  • monitoren rond prestatiegaranties
  • preventief onderhoud,
  • slim aansturen van installaties

Download de Handreiking Monitoring