Handreiking prestatiegericht inkopen voor woningcorporaties

Handreiking_prestatiegericht_inkopen

Met een integrale aanpak in stappen naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille

De handreiking Prestatiegericht inkopen helpt invulling te geven aan de energietransitie opgaven, binnen de context van de eigen organisatie. Daarbij geldt: niet alles hoeft in één keer. Maar ook: prestatiegerichte uitvragen leiden tot prestatiegerichte antwoorden.

De handreiking geeft ook aan hoe je op basis van woningtypologieën en een vastgoedstrategie je portefeuille naar CO2-neutraal kunt programmeren. Daarmee zet je de stap van werken aan losse projecten naar bestuurlijk geaccordeerde plannen voor het gehele woningbezit in meerjarige programma’s.

De handreiking helpt je bij:

  • Programmeren vastgoed naar CO2 neutraal

  • Inkopen van energie- en comfortprestaties met garantie

  • Wijkaanpakken, woonplannen en opschaling

Deze aanpak kan leiden tot snellere besluitvorming binnen woningcorporaties, en dus ook tot opschaling van de energietransitie.

Download de handreiking prestatiegericht inkopen voor woningcorporaties