Monitor Energietransitie Woningbouw 2021

Monitor Energietransitie Woningbouw beeld

Marktontwikkeling van energiezuinige woningen

Jaarlijks doet Stroomversnelling onderzoek naar de marktontwikkeling van energiezuinige nieuwbouw- of renovatiewoningen. Dit onderzoek is niet beperkt tot Nul-op-de-meter (-keur) maar rapporteert in de Monitor Energietransitie Woningbouw (voorheen NOM markt monitor) ook andere woningen waarbij EPV wordt geïnd en woningen met andere ambitieniveaus die bijdragen aan de energietransitie, zoals NOM-ready.

Het onderzoek is gedaan bij woningcorporaties en bouwers (leden en niet-leden van de Stroomversnelling). Hierbij is projectinformatie achterhaald over gerealiseerde en geplande projecten bij 35 woningcorporaties  en 15 bouwpartijen in voorjaar 2021.

Enkele conclusies:

  • Het aantal NOM-woningen in Nederland is al ruim 16.000
  • In de sociale huursector is het marktaandeel NOM-nieuwbouw
    ruim 19%
  • In het segment nieuwbouw (huur en koop) heeft NOM een marktaandeel van ruim 5%.  
  • Door de druk op de woningbouw raakt duurzaamheid op de achtergrond

Download de Monitor Energietransitie Woningbouw 2021