Nul-op-de-Meter, hoe je dit als gemeente kunt aanpakken

Download - Nul op de Meter, hoe je dit als gemeente kunt aanpakken 2020

 

Waarom deze 2020 update?

Gemeenten spelen een essentiële rol in het proces van renoveren naar Nul-op-de-Meter. Dit document beschrijft hoe gemeenten kunnen bijdragen aan de versnelling van nul-op-de-meter in de gebouwde omgeving.

Want versnellen kunnen we alleen als de lokale randvoorwaarden in orde zijn en ook het vergunningsproces soepel verloopt.

Omdat dit proces continu verandert onder invloed van wetgeving, presenteren we hierbij een update 2020 van ‘de rode brochure’ met tips voor hoe gemeenten kunnen bijdragen aan nul-op-de-meter.

In deze update 2020 komen vier onderwerpen aan de orde waarbij gemeenten het verschil kunnen maken:

De regierol, vergunningverlening, leges en raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken. De verduurzaming van de woonvoorraad biedt ook kansen om andere problemen op te lossen, zoals het veranderende klimaat en de groeiende behoefte aan levensloopbestendige woningen.

Wilt u inzicht in:

  • de rol die de transitievisie warmte kan spelen voor bewoners en eigenaren?
  • hoe vergunningverlening kan bijdragen?
  • hoe leges in te zetten voor verduurzaming?
  • welke vraagstukken te combineren zijn om te komen tot synergie?

Download dan deze update 2020. Nul-op-de-meter, hoe gemeenten kunnen bijdragen.