Download de Oplegger Gedragscode Natuurinclusief Renoveren

Vleermuis legt project stil

 

Natuur-inclusief renoveren wordt standaard

Op langere termijn, als een steeds groter gedeelte van de gebouwen energiezuinig is, kan dit ertoe leiden dat soorten uit Nederland verdwijnen. Het is essentieel voor het natuurbehoud in Nederland dat er toegewerkt wordt naar een situatie waarin natuurinclusief renoveren en natuurinclusief bouwen de standaard is.

Dat vraagt om een bouwmethode waarin energiezuinige woningen zo ontworpen zijn dat ze verblijfplaatsen bieden aan gebouwbewonende soorten. Goed nieuws dus voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.

Nom keur

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren wordt toegepast bij NOM Keur projecten. Door te werken met deze gedragscode wordt er vrijstelling verkregen van de verboden uit de Wet Natuurbescherming. De procedure rondom flora en fauna wordt daardoor eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder.

Deze gedragscode is:

  • Samen opgesteld door bouwers en natuurbeschermingsorganisaties.
  • Goedgekeurd door minister van LNV, Carola Schouten. (18-12-2018)
  • Naar tevredenheid van partijen in de markt uitgetest.

De code versnelt de ontheffingsprocedure voor bouwers met het NOM Keur en mag worden gebruikt bij NOM Keur-renovaties.