Rapport Circulaire materialen als essentieel ingrediënt voor de energietransitie

Circulaire materialen

Energiezuinig én circulair renoveren: wat is er nu al mogelijk?

In opdracht van Topsector Energie heeft Stroomversnelling onderzocht wat de kansen en knelpunten zijn voor CO2-neutrale renovatieconcepten. In het onderzoek komen de reductiepotentie op korte termijn, de nu al beschikbare circulaire materialen en de knelpunten bij het implementeren van deze materialen en samenbrengen van deze transities, aan de orde.

Op basis van het onderzoek worden er ook vijf aanbevelingen gedaan om de toepassing van circulaire maatregelen in de energietransitie op grote schaal te stimuleren. Lees hier meer over in het rapport.

Dit rapport biedt:

  • inzicht in kansen en knelpunten voor CO2-neutrale renovatieconcepten 

  • een overzicht van  beschikbare circulaire bouwmaterialen, zowel bouwdelen als installaties

  • een inschatting van de potentiële  CO-reductie per bouwdeel

  • aanbevelingen om de toepassing van circulaire maatregelen in de energietransitie op grote schaal te stimuleren

Download het rapport Circulaire materialen als essentieel ingrediënt voor de energietransitie