Rapport Nul-op-de-meter prijsontwikkeling 2015-2030

Nul_op_de_meter_Prijsontwikkeling-01

Leden van Stroomversnelling...

Hebben veel ervaring opgedaan, en geïnvesteerd in het ontwikkelen van slimmere concepten, processen en in industriële productie van bouwdelen en energiemodules.

Vergelijking

In dit onderzoek is de kostprijsontwikkeling bij nul-op-de-meter (NOM) renovaties vergeleken met traditionele label B renovaties.

Wat staat er in dit rapport?

Dit rapport levert een beeld op van de kosten en directe baten die samenhangen met het (op industriële wijze) aardgasvrij en CO2-neutraal maken van woningen. Dit beeld geven we in vergelijk met de kosten en directe baten die samenhangen met een ‘label-B’ renovatie (EPC=1,2).

Ontdek:

  • Waardoor de prijsontwikkeling van NOM is beïnvloed.
  • Onder welke randvoorwaarden de prijs van NOM renovatie concepten tot 30% kunnen dalen.
  • Waarom de business case van een label B renovatie negatief is, en zal blijven.
  • Over de positieve en negatieve effecten van het ingezette energieprijsbeleid.

Het resultaat? Een daling van de kosten van nul-op-de-meter renovaties tot 30% blijkt mogelijk!

 

Download Rapport Nul-op-de-meter prijsontwikkeling 2015 - 2030