Shift magazine

Shift-dwnld-beeld-1

Ervaringen en inzichten van zes woningcorporaties

In dit magazine staan de verhalen van zes vooruitstrevende woningcorporaties die ieder voor zich de route naar 2050 hebben uitgestippeld. De Alliantie, Vivare, Casade, Woonstichting Valburg, Woonconcept en deltaWonen gaan in op praktische vragen zoals: hoe zet je de benodigde stappen, hoe krijg je je eigen organisatie mee en hoe ga je om met externe factoren die je planning vertragen of belemmeren?

Van project naar programma

Shift gaat over de verschuiving van projectmatig werken naar programmeren. Een project is erop gericht om eenmalig een bepaald resultaat te bereiken, zoals bijvoorbeeld de renovatie van een blok woningen. Door te programmeren maak je ook lange termijn-doelen concreet en behapbaar.

Shift magazine bevat:

  • Zes praktijkcases van woningcorporaties

  • Columns van Leen van Dijke (voorzitter Stroomversnelling), Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam innoveren en oud-minister VROM) en Reint Jan Renes (lector Psychologie voor een Duurzame Stad)

  • Strategie, tactiek, operatie en evaluatie van de programmatische aanpak

Download Shift magazine