Themablad Corporatieprocessen

Themablad Corporatieprocessen - voorzijde

Themablad Corporatieprocessen

Ontwikkelen en exploiteren van Nul-op-de-Meter woningen. Een beschrijving van de processen bij corporaties rondom NOM, EPV en monitoring.

Dit themablad beschrijft de processen waar een woningcorporatie mee te maken krijgt zodra de organisatie aan de slag gaat met monitoring en/of EPV. Voor de producten en diensten die geleverd moeten worden in relatie tot monitoring en EPV zijn de processtappen uitgewerkt en het beschrijft de voorwaardelijke beleidskeuzes, betrokken afdelingen en aandachts- en leerpunten.

Het document is tot stand gekomen op basis van inspanningen van de taskforce Corporatieprocessen. Deze taskforce is onderdeel van de Ontwikkeltafel Monitoring van de Stroomversnelling.

Veel woningcorporaties vinden de EPV een lastig middel om toe te passen. De processen om de EPV te implementeren en uit te voeren worden soms als ingewikkeld ervaren. Het verzamelen en verwerken van monitoringgegevens is relatief nieuw in de sector en het geven van garanties met betrekking tot energieprestaties is onbekend.

Er zijn woningcorporaties die succesvol gebruik maken van de EPV. De ervaringen die zij hebben opgedaan zijn waardevol voor andere woningcorporaties die voor het eerst met nul-op-de-meter (NOM) en EPV aan de slag willen.

Krijg inzicht in:

  • Beleidskeuzes zoals; opdrachtgeverschap, kwaliteitskaders en aanpalende beleid

  • De ontwikkelfase met; Uitvraag, Voorbereiding- en Uitvoeringfase.

  • Exploitatiefase waarin alle facetten van Verhuur en Onderhoud worden belicht.

  • Inclusief 12 processchema's en handige links om morgen zelf mee aan de slag te kunnen.

De informatie is vooral bedoeld om u te ondersteunen bij het vormen van beleid en de inrichting van uw eigen processen in relatie tot nul-op-de-meter, monitoring en EPV.

Download het Themablad Corporatieprocessen