Themablad Luchtkwaliteit Keuken

Download - Themablad Luchtkwaliteit Keuken-1

 

Wat staat er in dit themablad?

Het doel van dit themablad is informeren en adviseren over de opties voor kookafzuiging in combinatie met balansventilatie met WTW in NOM- en andere sterk luchtdichte woningen.

Dit themablad geeft een overzicht van mogelijke opties voor een goede luchtkwaliteit in de keuken, de voor- en nadelen van elke optie en een aanbeveling voor welke oplossing te hanteren.

 

Waarom is dit van belang?

  • Energiezuinige woningen worden vaak voorzien van balansventilatie met warmteterugwinning (WTW).
  • In een dergelijk systeem zit tussen de aanzuig en afvoer een warmtewisselaar die koude buitenlucht verwarmt met de warmere binnenlucht.
  • De WTW-unit is voorzien van filters die de lucht filteren voordat deze wordt ingeblazen, wat bijdraagt aan een gezonder binnenklimaat.
  • Het in het Bouwbesluit voorgeschreven debiet bij de opstelplaats van het kooktoestel van 75 m3/h wordt algemeen als onvoldoende ervaren voor het afvoeren van fijnstof (PM2.5), kookluchtjes, waterdamp en vetdeeltjes.
  • Een hoger debiet kan echter tot ontregeling van de balansventilatie leiden.