Themablad Monitoring portals & apps

Themablad Monitoring Portals en apps plaatje 2

 

Themablad Monitoring portals en apps

In dit themablad worden functionaliteiten omschreven waar de markt op dit moment behoefte aan heeft en waarvan mogelijk wordt geacht dat za al bestaan of binnen afzienbare tijd ontwikkeld kunnen zijn op basis van energetische presatiedata die nu al beschikbaar is.

Applicaties en doeleinden worden omschreven voor een specifiek doel waarvoor de applicatie ontwikkeld is en een specifieke gebruikersgroep voor ogen heeft. 

Er worden drie hoofddoeleinden beschreven:

  • Inzicht in energieprestaties en gedrag bewoner
  • Prestaties van de woning
  • Beheer en onderhoud

Dit document staat op zichzelf maar is onderdeel van een breder eco-systeem dat zich richt op het monitoren van de energieprestaties. in woningen.