Whitepaper woonlastenbenadering bij financiering verduurzaming woningen

Beeld_woonlastenneutraliteit

Wat betekent woonlastenneutraliteit precies?

Over welke lasten hebben we het dan? Is er verschil tussen de benodigde investeringen voor instandhouding (of verbetering) en de verduurzaming van een woning? Op welke manier worden de kosten omgezet naar (maandelijks te betalen) woonlasten? Hoe bepaal je of een bepaalde propositie voor een energetische woning-upgrade woonlastenneutraal is? Hoe zou je dat kunnen toepassen bij toegankelijk maken van verantwoorde financieringsruimte?

In de whitepaper Woonlastenbenadering bij financiering verduurzaming woningen presenteert Stroomversnelling de methodiek om aan de hand van 4 elementen te beoordelen of een bepaalde propositie voor een energetische woning-upgrade woonlastenneutraal is of niet. 

Deze whitepaper biedt:

  • Een eenduidige definitie van woonlastenneutraliteit 

  • Een objectieve methodiek om de woonlastenimpact van verduurzameingsproposities te bepalen

  • Een methodiek toepasbaar bij zowel natuurlijke als niet-natuurlijke renovatiemomenten

Download Whitepaper woonlastenbenadering