Woonlastenimpact tool

Woonlastenimpact Tool-1

Bereken de impact van maatregelen op de woonlasten

Met de Woonlastenimpact tool kan indicatief worden ingeschat welk effect bepaalde maatregelen hebben op de woonlasten. Het model is primair bedoeld voor de oriëntatiefase, maar kan eventueel ook worden ingezet in de offertefase.

Gebruik dit model om te beoordelen of een set maatregelen, waarmee de energieprestatie van een individuele woning wordt verbeterd, positief
(verlagend) of negatief (verhogend) zal doorwerken op de woonlasten.

Onder woonlasten wordt hier verstaan: de som van energielasten, onderhoudslasten en eventuele financieringslasten.

De tool berekent impact op de som van:

  • Energielasten
  • Onderhoudslasten
  • Eventuele financieringslasten

Download de Woonlastenimpact tool